Aktualności » Aktualności


Logo Bioregion mae13
25/11/2011

Konstruktywne spotkanie z władzami rządowymi i samorządowymi

18 października na terenie Nickel Technology Park Poznań odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia BIOREGION Wielkopolska z przedstawicielami władz samorządowych oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Po powitaniu gości przez panią prezes Dagmarę Nickel, głos zabrał dr Piotr Kwiatek, dyrektor ds. rozwoju NTPP. Przedstawił on model funkcjonowania Stowarzyszenia BIOREGION Wielkopolska, jego główne cele oraz możliwości, które daje jego członkom.

Bardzo interesujące było wystąpienie pani Joanny Podgórskiej, zastępcy dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP. Prezentacja dotyczyła perspektyw, jakie otwierają się przed firmami w związku z kolejną turą dofinansowań unijnych oraz innych form finansowania oferowanych przez PARP.

Po krótkiej przerwie odbył się panel dyskusyjny na temat ''Jak władze rządowe oraz samorządowe mogą wspierać przedsiębiorców z sektora bio/life sciences, również w kolejnym okresie programowania'' z udziałem Joanny Podgórskiej – Zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP, Radosława Krawczykowskiego – Dyrektora Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego UMWW oraz Marcina Przyłębskiego – Dyrektora Biura Inwestorów i Promocji Urzędu Miasta Poznania.

Temat dyskusji żywo zainteresował uczestników spotkania, którzy zadawali liczne pytania zaproszonym gościom. Najwięcej pytań dotyczyło form wsparcia przedsiębiorstw z branży bio i life sciences, którego mogą udzielić jednostki rządowe oraz samorządowe. Członkowie Stowarzyszenia BIOREGION Wielkopolska dowiedzieli się z jakich programów będą mogli skorzystać i jakie wymogi należy spełnić, aby dofinansowanie otrzymać. Wiele firm obecnych na spotkaniu skorzystało wcześniej z regionalnego programu pożyczkowego JEREMIE i dzięki obecności osób odpowiedzialnych za ten program mogli wyjaśnić nieścisłości, zgłosić uwagi i podyskutować o przyszłości programu.

Pan Marcin Przyłębski przedstawił natomiast możliwości promocji dokonań firm biotechnologicznych oraz jednostek naukowo-badawczych w Poznaniu – Mieście Know How. Przeprowadzana obecnie akcja ''Made in Poznań'' będzie rozszerzona, dzięki czemu lokalni przedsiębiorcy również będą mieli okazję, aby zaprezentować się w szerszym wymiarze.

Było to jedno z najbardziej konstruktywnych spotkań Stowarzyszenia BIOREGION Wielkopolska, za co dziękujemy zaproszonym gościom, a także członkom Stowarzyszenia. Liczymy na to, że kolejne spotkania będę równie efektywne i dające obu stronom wiele korzyści.

Zdjęcia ze spotkania dostępne na profilu Facebook.

 Pozycjonowanie i budowa wizerunku w sieci