Aktualności » Aktualności


InnoGene
14/11/2011

Bio-Tech Transfer. Staże i szkolenia biotechnologiczne w INNO-GENE S.A.

Szanowni Państwo!

W imieniu firmy CB DNA zapraszamy Państwa do udziału w najnowszej inicjatywie INNO-GENES.A. oraz Centrum Badań DNA Sp. z o.o., wspierającej wielkopolskich naukowców z dziedziny biotechnologii w zakresie komercjalizacji wynalazków biotechnologicznych.

Dzięki wsparciu uzyskanemu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poszerzony został zakres działań o bezpośrednie wsparcie dla osób zainteresowanych akademicką działalnością gospodarczą.

 

Realizując projekt ''Bio-Tech Transfer. Staże i szkolenia biotechnologiczne w INNO-GENE S.A.'' w ramach Działania 8.2.1. POKL organizowane są dla Państwa dwutygodniowe cykle zajęć z zakresu komercjalizacji przedsięwzięć biotechnologicznych.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny!

 

Do udziału w projekcie zapraszamy naukowców z dziedziny biotechnologii, zatrudnionych na stanowisku profesora, adiunkta lub asystenta w wielkopolskich placówkach naukowych.

Pierwszy cykl rozpoczynamy już 5 grudnia!

UWAGA! OFEROWANYCH JEST TYLKO 6 MIEJSC!

Warunkiem przystąpienia do projektu jest przesłanie do dnia 25 listopada podpisanego formularza zgłoszeniowego.

Prosimy przesłać podpisany formularz zgłoszeniowy faksem na nr 61 623 25 26 lub jego skan drogą mailową na adres e-mail: anna.deregowska@inno-gene.eu.

 

Szczegółowe informacje dostępne są:

 

Uczestnik, który ukończy projekt otrzyma wynagrodzenie w wysokości 2000 PLN.Pozycjonowanie i budowa wizerunku w sieci