Oferta klastra / Usługi / Centrum Badań DNA

Usługi:

  • opracowywanie medycznych i weterynaryjnych testów diagnostycznych w oparciu o metody: PCR, Real-Time PCR, LAMP, sekwencjonowanie, NGS, mikromacierzy DNA
  • projektowanie starterów, sond molekularnych, analiza bioinformatyczna
  • opracowywanie testów w oparciu o technikę ELISA
  • sekwencjonowanie DNA - metoda Sangera


Pozycjonowanie i budowa wizerunku w sieci