Usługi:

  • analityka farmaceutyczna i chemiczna
  • badanie uwalniania substancji czynnej z preparatu
  • badanie wielkości cząstek
  • Różnicowa Kalorymetria Skaningowa - DSC
  • technologia farmaceutyczna (rozwój, optymalizacja wytwarzania)
  • opracowywanie dokumentacji rejestracyjnej
  • metody analityczne; rozwój, walidacja, transfer
  • badanie trwałości i stabilności surowców, produktów leczniczych i żywności
  • analizy mikrobiologiczne leków, żywności, wody, kosmetyków itp.


Pozycjonowanie i budowa wizerunku w sieci