Oferta klastra / Usługi / SN Biotech Technologies

Usługi:

  • ocena potencjału komercjalizacyjnego pomysłów naukowych
  • zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi
  • tworzenie i zarządzanie strategiami ochrony własności intelektualnej
  • tworzenie strategii komercjalizacji
  • zarządzanie procesami komercjalizacji innowacji


Pozycjonowanie i budowa wizerunku w sieci