Bioregion / Członkowie


 

 

 

W głównym obszarze prac firmy AdvaChemLab sp. z o.o. znajduje się przede wszystkim rozwijanie technologii otrzymywania wysokospecjalistycznych produktów chemicznych, do których zalicza się: katalizatory i pomocniki do syntezy asymetrycznej oraz produkty o aktywności biologicznej (substancje aktywne do otrzymywania leków i farmakosmetyków). Obecnie przedsiębiorstwo koncentruje się głównie na opracowaniu i wprowadzeniu na rynek dwóch własnych produktów (katalizatora i nowego leku) oraz na zaawansowanej syntezie (bio)organicznej. W obszarze zainteresowania znajdują się również substancje o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania wybranych enzymów, zaangażowanych w proces biosyntezy cholesterolu u człowieka.

Firma Baumgart Pharmaceuticals została założona z myślą o przygotowaniu oferty kosmeceutyków, opartych na naturalnych surowcach, które mają sprostać współczesnym potrzebom dbałości o ciało i zdrowie. Firma poszukiwała rozwiązań, które odpowiedzą na indywidualne potrzeby współczesnego społeczeństwa, wiodącego intensywny tryb życia lub cierpiącego na różne schorzenia cywilizacyjne, a jednocześnie szukającego równowagi między ciałem, duchem i umysłem.

Skuteczność działania produktów marki ARMED gwarantuje doświadczony i dynamiczny zespół osób, pracujących z pełnym zaangażowaniem i pasją na rzecz każdego z naszych klientów. Produkty w sposób naturalny, bezpieczny a zarazem trwały gwarantują ochronę zdrowia i urody. Pochodzenie, skład produktów jest rzeczą bardzo ważną, dlatego też do produkcji wykorzystywane są składniki polskich złóż, o wyjątkowych korzyściach dla pacjentów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorium Biotechnologiczne firmy Biogaz Zeneris Sp. z o.o. uruchomiono w 2006 roku. Od początku swojej działalności zajmuje się badaniami nad optymalizacją i doskonaleniem technologii pozyskiwania biogazu z odpadów pochodzących głównie z przemysłu rolno-spożywczego i z rolnictwa.

Biogaz Zeneris Sp. z o.o. kieruje swoją ofertę do wszystkich zainteresowanych budową i eksploatacją biogazowni. Wyniki badań podstawowych i optymalizacyjnych pozwalają na weryfikację założeń ekonomicznych dla projektowanych biogazowni. Z kolei udział laboratorium w monitoringu biotechnologicznym połączony z periodyczną analizą kluczowych parametrów procesu fermentacji umożliwia bezpieczny rozruch i utrzymanie stabilnej i wydajnej produkcji biogazu.

Wykonujemy następujące usługi:

 • Badania podstawowe substratów;

 • Badania tzw. biogazodochodowości substratów;

 • Badania optymalizacyjne procesu fermentacji metanowej dedykowane biogazowni w zdefiniowanej lokalizacji z odwzorowaniem w skali laboratorium stosowanej technologii

 • Testowanie i optymalizacja dozowania biokatalizatorów i suplementów stosowanych w biogazowniach;

 • Testowanie sorbentów do odsiarczania biogazu;

 • Analizy składu biogazu (próby dosyłane do laboratorium lub analiza w miejscu wytwarzania);

 • Monitoring kluczowych parametrów procesu fermentacji metanowej podczas uruchamiania i bieżącej eksploatacji biogazowni;

 • Analizy oleju z układów kogeneracyjnych;

Laboratorium chętnie nawiąże współpracę z firmami, instytutami naukowymi i uczelniami w celu rozwijania wspólnych projektów badawczych nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie technologii biogazowych.

Badania wykonywane w laboratorium stanowią uzupełnienie działalności firmy Biogaz Zeneris Sp. z o.o., która oferuje pełen wachlarz usług, m.in.:

 • Doradztwo na etapie podejmowania decyzji inwestycyjnej w zakresie biogazowni,

 • Wsparcie dla inwestora w procesie uzyskiwania decyzji administracyjnych związanych z budową i eksploatacją biogazowni,

 • Doradztwo w zakresie budowy i eksploatacji biogazowni,

 • Projektowanie instalacji biogazowej,

 • Oferowanie licencji na wytwarzanie biogazu w technologii BIOGAZ ZENERIS™,

 • Wykonawstwo biogazowni pod klucz w trybie deweloperskim – funkcja inwestora zastępczego,

 • Doradztwo w zakresie finansowania biogazowni,

 • Obsługa i serwisowanie biogazowni.

 • Nadzorowania procesu wytwarzania biogazu w wybudowanej instalacji;

Pełną ofertę firmy Biogaz Zeneris Sp. z o.o. można znaleźć na stronie: www.biogaz.com.pl

 

Centrum Badań DNA, to ośrodek naukowo-badawczy specjalizujący się w badaniach genetycznych i analizach DNA. Oferuje diagnostykę genetyczną w zakresie identyfikacji chorób infekcyjnych (m.in. odkleszczowych, dróg moczowo-płciowych, oddechowych), chorób i predyspozycji genetycznych oraz badania pokrewieństwa (ustalenie ojcostwa).

Centrum Badań DNA powstało w 2006 r. W ciągu pierwszych lat działalności koncentrowało swoje działania przede wszystkim na wyposażeniu i zorganizowaniu nowoczesnego laboratorium w centrum Poznania, wdrożeniu najnowszych technologii i zakupieniu sprzętu umożliwiającego oferowanie szerokiego zakresu usług diagnostycznych. Zespół naukowy Centrum Badań DNA prowadzi własne badania z zakresu mikrobiologii i medycyny. Prace badawcze skupiają się przede wszystkim na opracowywaniu i udoskonalaniu metod diagnostycznych i analitycznych opartych na technikach biologii molekularnej w odpowiedzi na indywidualne potrzeby Klientów. Aktualnie Centrum realizuje kilka projektów dofinansowanych ze środków unijnych, efektem jednego z nich jest powstanie Pracowni Mikromacierzy DNA oferującej innowacyjne testy genetyczne identyfikujące predyspozycje do nowotworu jelita grubego i prostaty. W ramach Spółki działają też dwie inne pracownie: Diagnostyki Chorób Odkleszczowych - oferująca kompleksowe badania infekcji przenoszonych przez kleszcze oraz Pracownia Sekwencjonowania DNA kierująca swoją ofertę do jednostek naukowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka jest największą w Polsce kancelarią prawniczą. Od 1993 roku eksperci DZP doradzają polskim i zagranicznym klientom z niemal wszystkich branż gospodarki w rozwiązywaniu różnorodnych problemów natury prawno–biznesowej. Kancelaria nieustannie się rozwija, obecnie w głównej siedzibie w Warszawie oraz w 4 biurach lokalnych pracuje ponad 140 prawników, którzy oferują klientom kompleksowe doradztwo prawne we wszystkich dziedzinach i specjalizacjach prawa.

Kancelaria od lat plasuje się w czołówce rankingów największych polskich kancelarii prawniczych publikowanych przez Rzeczpospolitą i Dziennik Gazetę Prawną. Od wielu lat jest rekomendowana i wysoko pozycjonowana w międzynarodowych publikacjach specjalistycznych: European Legal 500, Chambers & Partners, PLC Which Lawyer?, IFLR 1000.

W ramach DZP działa Zespół wyspecjalizowany w doradztwie z zakresu szeroko rozumianego prawa farmaceutycznego i biotechnologii. Świadczone doradztwo dotyczy w szczególności:

 • produktów leczniczych,
 • wyrobów medycznych,
 • suplementów diety i kosmetyków (w tym szczególnie tzw. borderline products).

Prawnicy mają doświadczenie w problematyce prawa farmaceutycznego związanej ze wszystkimi aspektami istotnymi dla działalności firm farmaceutycznych, takimi jak:

 • badania kliniczne i nieinterwencyjne,
 • dopuszczanie do obrotu produktów leczniczych i inne kwestie rejestracyjne,
 • wytwarzanie i dystrybucja,
 • promocja, marketing i reklama produktów leczniczych,
 • ochrona praw własności intelektualnej do produktów.

Szczególną specjalizację Zespołu Doradztwa dla Branży Farmaceutycznej i Biotechnologii stanowi doradztwo w zakresie:

 • refundacji produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
 • optymalizacji struktur dystrybucyjnych i marketingowych w sytuacji istotnych zmian prawnych,
 • opracowywania i weryfikacji procedur wewnętrznych dotyczących aktywności marketingowych oraz prowadzenie audytów dotyczących przestrzegania procedur,
 • różnych aspektów funkcjonowania i finansowania zakładów opieki zdrowotnej oraz zmian organizacyjnych w tym zakresie.

Cechą wyróżniającą Zespół i świadczone przez niego doradztwo jest praktyczne podejście do prawa, co pozwala na opracowywanie dokumentów w formie ściśle dostosowanej do potrzeb branży. Często zamiast tradycyjnych opinii Zespół przygotowuje prezentacje, schematy, procedury oraz instrukcje.

Zajmujący się tą dziedziną prawnicy, przygotowując odpowiednie ekspertyzy, często współpracują z ekspertami podatkowymi z Działu Doradztwa Podatkowego DZP.

Prawnicy kancelarii są również cenionymi prelegentami na seminariach i szkoleniach poświęconych tej problematyce, a także autorami wielu specjalistycznych publikacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUTURESYNTHESIS SP. Z O.O. to innowacyjna firma z branży biotechnologicznej specjalizująca się w chemicznej syntezie biocząsteczek

Oferujemy:

 • Syntezę fragmentu kwasu rybonukleinowego RNA (w skali od 0,1 do 10 mikromoli) oraz o długości do 75 merów
 • Syntezę fragmentów kwasu dezoksyrybonukleinowego DNA (w skali od 0,1 do 10 mikromoli) o długości do 150 merów
 • Na życzenie Klienta pełna analiza strukturalna otrzymanych produktów
 • Syntezę fragmentów kwasu nukleinowego zawierającego modyfikowane nukleozydy 2’-O-Me, 2’-F, 8-oxodG,dU, Inozynę i wiele innych
 • Syntezę fragmentów RNA/DNA znakowanych fluorescencyjnie z możliwością ich wygaszenia
 • Syntezę trójfosforanów nukleozydów i oligonukleotydów oraz inne chemiczne syntezy na zlecenie klientów
 • Pomoc w rozwiązywaniu chemicznych problemów w dziedzinie biotechnologii oraz syntezy skomplikowanych związków

Wysoce wyspecjalizowana kadra oraz najnowszy sprzęt diagnostyczny gwarantuje profesjonalne podejście do każdego zlecenia i wysoką jakość świadczonych usług. Na specjalne zlecenie wykonujemy pełną analizę strukturalną otrzymanych produktów.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na stronie internetowej www. futuresynthesis.pl Tam tez znajda państwo wygodny formularz do składania zleceń on-line na syntezę kwasów nukleinowych.

Na państwa życzenie podejmiemy się także pomocy w rozwiązywaniu chemicznych problemów w dziedzinie biotechnologii oraz syntezy skomplikowanych związków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich jest jedyną w Polsce interdyscyplinarną jednostką badawczą o znaczeniu międzynarodowym, zajmującą się kompleksowymi badaniami nad pozyskiwaniem i przerobem naturalnych surowców włókienniczych, lignocelulozowych, takich jak: len, konopie oraz białkowych takich jak: jedwab, wełna i inne. Instytut prowadzi prace badawcze w zakresie:

 • biologii molekularnej,
 • inżynierii genetycznej, biotechnologii oraz hodowli i agrotechniki lignocelulozowych roślin włóknistych,
 • technologii i konstrukcji maszyn do zbioru, sposobu wydobycia włókna oraz jego uszlachetniania,
 • wstępnego przetwórstwa, a także technologii przędzalniczej, tkactwa, dziewiarstwa i wykańczalnictwa,
 • zastosowań surowców lignocelulozowych do wytwarzania tkanin, dzianin, włóknin, celulozy i kompozytów, a także wykorzystania produktów ubocznych powstałych podczas ich przetwórstwa,
 • zastosowaniem nasion lnu i konopi w produkcji farmaceutycznej, spożywczej, kosmetycznej oraz tzw. "agrofine chemicals",
 • technologii wytwarzania środków ognio-, grzybo- i owadochronnych oraz bakteriobójczych dla potrzeb przemysłu włókienniczego, kompozytów i drewna,
 • oczyszczania ścieków i ochrony powietrza, zagospodarowania terenów skażonych przez przemysł pod uprawę roślin niekonsumpcyjnych.

Dostosowując swoją działalność do wymogów zmieniającej się sytuacji gospodarczej, utworzono w Instytucie m.in. Zakład Biotechnologii i Biologii Molekularnej. Poza badaniami prowadzonymi w ramach działalności statutowej, projektów zamawianych, celowych oraz grantów, Instytut uczestniczy również w realizacji programów badawczych przy współudziale organizacji światowych, takich jak UNIDO i FAO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nickel BioCentrum to nowoczesna przestrzeń Bio/Med łącząca optymalnie przygotowany budynek z pakietem specjalistycznych usług. Nickel BioCentrum oferuje podmiotom i przedsiębiorstwom działąjącym w branży Bio/Med możliwość rozwoju, optymalizacji działania oraz zwiększenia efektywności.

Nickel BioCentrum zlokalizowane jest na terenie parku technologicznego NTPP przy obwodnicy Poznania (Saa, Zachodnia Obwodnica Poznania, węzeł Złotkowo), w sąsiedztwie głównych szlaków komunikacji krajowej i zagranicznej.

Informacje o budynku:

 • Całkowita powierzchnia wynajmu: 5.000 m2
 • Data zakonczenia budowy: 2012 r.
 • Liczba kondygnacji naziemnych: 3
 • Powierzchnia typowego pietra: 1900 m2
 • Liczba miejsc parkingowych naziemnych: 100
 • Modułowa organizacja powierzchni (od 50m2)
 • Przyłącza do gazów technicznych i instalacja sprężonego powietrza w budynku
 • Kluczowe instalacje budynku zabezpieczone przez UPS i generator prądotwórczy
 • Cyfrowe, światłowodowe instalacje teleinformatyczne
 • Pełen monitoring funkcjonowania systemów instalacyjnych budynku (w tym zasilania i wentylacji)
 • System wentylacji mechanicznej (4 wymiany powietrza)
 • Dostęp do części wspólnych na terenie budynku (zmywalnia z instalacją wody czystej, chłodnia, sterylizatornia, sale konferencyjne, sekretariat, magazyny)
 • Wysokość pomieszczeń 3,30m
 • Kontrola dostepu
 • Sieć strukturalna kat. 5E
 • Centrala telefoniczna
 • Klimatyzacja
 • Czujniki dymu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nickel Technology Park Poznań to pierwszy niepubliczny park technologiczny w Polsce. Misją NTPP jest ciągłe poszerzanie oferty zgodnej ze standardami Unii Europejskiej oraz pozwalającej przedsiębiorcom na strategiczne, długofalowe i korzystne społecznie prowadzenie i rozwijanie działalności gospodarczej. Park dąży do stworzenia sieci elastycznych, ale zarazem uniwersalnych powiązań między firmami zlokalizowanymi na terenie Parku oraz jednostkami naukowo – badawczymi. W dłuższej perspektywie celem działalności NTPP jest pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości, ożywienie aktywności gospodarczej regionu oraz wzrost efektywności współpracy międzyregionalnej.

NTPP aktywnie wspiera branżę biotechnologiczną. W 2012 roku na terenie NTPP powstanie nowoczesny budynek Nickel BioCentrum. Park jest również koordynatorem powiązania BIOREGION Wielkopolska.

Oferta NTPP:

1. Wynajem powierzchni:

 • biurowej
 • laboratoryjnej
 • magazynowej
 • sal konferencyjnych

2. Usługi rozwoju biznesu:

 • Nickel Inkubator
 • Capital Link
 • Wsparcie biznesowe

3. Udogodnienia dla biznesu:

 • Przedszkole Zaczarowany Park
 • Usługi Data Center i Outsourcingu IT
 • Obsługa powierzchni
 • Myjnia samochodowa

 

Polskie Towarzystwo Farmakologii Klinicznej i Terapii powstało w roku 1997 roku i zrzesza farmakologów klinicznych, lekarzy prowadzących badania kliniczne, farmakologów doświadczalnych, farmaceutów oraz osoby zainteresowane rozwojem farmakologii klinicznej.

Głównym celem Towarzystwa jest popieranie oraz inicjowanie badań mających na celu uzyskanie największej efektywności terapii farmakologicznej i zmniejszenie ryzyka wystąpienia niepożądanych działań leków. Cel osiągany jest poprzez opracowanie, aktualizację i wdrażanie programu nauczania farmakologii klinicznej dla studentów, jak też dla podyplomowych kursów doskonalenia lekarzy.

Towarzystwo organizuje szereg konferencji i kongresów naukowych poświęconych podstawowym zagadnieniom farmakologii klinicznej, terapii oraz farmakoekonomii w zakresie terapii podstawowych chorób. Aktywność naukowa Towarzystwa wyraża się ponadto badaniami klinicznymi prowadzonymi przez członków Towarzystwa, współpracą z innymi naukowymi towarzystwami krajowymi (m.in. Polskim Towarzystwem Farmakologicznym oraz Polskim Towarzystwem Diabetologicznym) i zagranicznymi o profilu związanym z farmakologią kliniczną i medycyną (m.in. Niemieckim Towarzystwem Farmakologii Klinicznej i Terapii oraz Niemieckim Towarzystwem Farmakologii Klinicznej i Eksperymentalnej i Toksykologii).

Członkowie Towarzystwa biorą również czynny udział w pracach regionalnych, wojewódzkich, akademickich i izbowych komitetów etyki badań naukowych oraz opracowują ekspertyzy i decyzje w sprawach zagadnień związanych z badaniami i ocenami klinicznymi leków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PozLab sp. z o.o. to firma utworzona przez grupę specjalistów mających wieloletnie doświadczenie w pracy w obszarze badań i rozwoju międzynarodowej firmy farmaceutycznej oraz Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Medycznych w Poznaniu.

Posiadana wiedza i doświadczenie pozwala zespołowi tworzącemu centrum na wykonywanie badań spełniających najwyższe standardy jakości.

Zlecenia wykonywane są we własnym laboratorium lub w lokalizacji Zleceniodawcy.

Firma oferuje:

 • analizy substancji czynnych i pomocniczych
 • analizy fizykochemiczne
 • rozwój formulacji różnych postaci leków
 • badania stabilności substancji czynnych
 • opracowanie marketingowej aplikacji rejestracyjnej zgodnych z wymaganiami FDA i EMEA
 • szkolenia dla branży farmaceutycznej, kosmetycznej i spożywczej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VitaInSilica to zespół specjalistów z zakresu bioinformatyki, biologii molekularnej, biotechnologii i informatyki. Firma wspiera naukowców w wykorzystywaniu narzędzi bioinformatycznych, projektuje i tworzy oprogramowanie ułatwiające pracę biologów, oraz oferuje szeroki wachlarz szkoleń z zakresu bioinformatyki.

Oferta:

 • analizy bioinformatyczne sekwencji białek i kwasów nukleinowych. Analizy filogenetyczne.
 • modelowanie struktury białek i kwasów nukleinowych, dokowanie molekularne
 • projektowanie i implementacja programów komputerowych oraz baz danych dopasowanych do potrzeb konkretnych badań
 • projektowanie niestandardowych analiz bioinformatycznych
 • przygotowywanie prezentacji naukowych, stron i serwisów internetowych o tematyce naukowej
 • podstawowe oraz zaawansowane analizy biostatystyczne
 • ''dobra szkoła bioinformatyki'', czyli szkolenia i warsztaty z zakresu bioinformatyki i podstaw programowania



Floralab jest młodym aczkolwiek prężnie rozwijającym się produkcyjnym laboratorium roślinnych kultur tkankowych. Firma specjalizuje się w produkcji niskonakładowych serii roślin ozdobnych, medycznych i przemysłowych, których rozmnażanie w sposób wegetatywny nie jest możliwe lub jest zbyt kosztowne. W swojej ofercie laboratorium posiada szeroką gamę ekskluzywnych i nietypowych roślin ogrodniczych oraz ozdobnych. Chcąc trafić do wymagających klientów Floralab stawia przede wszystkim na jakość swoich produktów, które cieszą się uznaniem na całym świecie a w szczególności w USA, Hong Kongu i Japonii. W laboratorium z powodzeniem stosowane są także innowacyjne metody produkcji roślin in-vitro (np. bioreaktory), dzięki którym osiąga się znacznie wyższą wydajność wzrostu i jakości materiału roślinnego niż w klasycznych roślinnych kulturach tkankowych. Jako firma specjalizująca się w produkcji roślin, Floralab chętnie podejmuje nietypowe wyzwania z obszaru produkcji roślin, którym inne firmy nie byłyby w stanie sprostać.



Rapp Technologies jest firmą zajmującą się zarówno biotechnologią roślin jak i rozwiązaniami informatycznymi, a jednocześnie działa prężnie na rynku chemicznym oraz elektroniki specjalistycznej. Połączenie wszystkich tych nowoczesnych dziedzin techniki i nauki pozwala nam realizować skomplikowane i interdyscyplinarne projekty, które wymagają systemowego podejścia do rozwiązania problemu. Firma świadczy usługi zarówno z obszaru R&D (biotechnologia, badania laboratoryjne, prace badawcze) jak i wytwarzania oprogramowania oraz projektowania i produkcji elektroniki mającej zastosowanie w nowoczesnej biotechnologii i uprawie roślin. Inwestując w technologie okreslane mianem rozwiązań dla rolnictwa przyszłości firma Rapp Technologies działa prężnie w obszarze badań nad praktycznym zastosowaniem takich rozwiązań jak vertical farming (hydro i aeroponika, oświetlenie GrowLED) czy technik laboratoryjnych roślinne kultury tkankowe i zawiesinowe, produkcja metabolitów wtórnych).

 

MedVentures Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem branży bio-medycznej specjalizującym się w rozwoju innowacyjnych metod terapeutycznych. Spółka rozwija technologię opatrunków hydrożelowych III generacji, aktywujących leczenie ran trudno gojących się o skomplikowanej etiologii, jakkolwiek opatrunki przyśpieszają również gojenie się typowych ran urazowych. Skuteczność stosowanych rozwiązań wynika z wykorzystania specjalnej formulacji chemicznej opatrunku, będącego nośnikiem dla substancji biologicznie czynnych wytworzonych m.in. metodami inżynierii genetycznej. Opatrunek będzie mógł występować w dowolnych rozmiarach, a jego nakładanie oraz usuwanie ma być łatwe i bezbolesne. Dzięki wsparciu inwestycyjnemu Nickel Technology Park Poznań (NTPP), wynoszącemu 800 tysięcy  złotych, firma przeprowadzi badania i przygotuje prototyp innowacyjnego opatrunku hydrożelowego zawierającego białkowe substancje czynne. W zamian za wkład finansowy NTPP objął w MedVentures 26% udziałów. Produkt gotowy do sprzedaży zostanie wprowadzony na rynek w drugim kwartale 2014 roku.

 



Pozycjonowanie i budowa wizerunku w sieci