Oferta klastra / Działania promocyjne

W aktywnym wspieraniu firm zrzeszonych w stowarzyszeniu BIOREGION Wielkopolska pomagają liczne działania promocyjne, wśród nich:

  • organizacja konferencji Bioconnect
  • udział w krajowych i międzynarodowych targach i konferencjach tematycznych
  • materiały promocyjne
  • film promujący Stowarzyszenie BIOREGION Wielkopolska


Pozycjonowanie i budowa wizerunku w sieci