Oferta klastra / Działania promocyjne / Konferencja Bioconnect

Konferencja Bioconnect

Odbywająca się w dniach 9-10 maja 2011 konferencja „Współpraca biznes-nauka w ramach europejskich bioregionów – BIOCONNECT 2011” była pierwszym w Poznaniu międzynarodowym spotkaniem przedstawicieli szeroko rozumianego biosektora, w tym przede wszystkim uznanych na całym świecie naukowców i przedsiębiorców. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Piotr Chomczyński, światowej sławy genetyk, prezes Molecural Research Center, który podkreślił znaczenie biotechnologii dla dalszego rozwoju gospodarczego świata oraz wskazał na konieczność nieschematycznego myślenia i skutecznej współpracy obu środowisk – naukowego i biznesowego. Wśród prelegentów pierwszego dnia konferencji znaleźli się również prof. Mirosław Miller, prezes Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ oraz Paweł Przewięźlikowski, prezes zarządu firmy biotechnologicznej Selvita S.A.

W drugim dniu konferencji uczestnicy BIOCONNECT 2011 wzięli udział w 4 sesjach panelowych, podczas których 12 prelegentów zaprezentowało szereg zagadnień dotyczących m.in. generalnej współpracy bioregionów, tworzenia i zarządzania zespołami badawczymi oraz transferu technologii.

Dużym zainteresowaniem środowisk naukowych cieszyła się także towarzysząca konferencji sesja posterowa, na którą nadesłano około 40 posterów prezentujących wyniki badań naukowych w takich dziedzinach jak medycyna, farmacja, wykorzystanie biotechnologii w przemyśle oraz pozyskiwaniu alternatywnych źródeł energii. Komisja oceniająca w składzie prof. Ewa Florek z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, dr Maciej Sip, prezes Zarządu SN BIOTECH Technologies sp. z o.o oraz dr Karolina Wielgus z Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich spośród 30 posterów wybranych na BIOCONNECT 2011 główną nagrodę w wysokości 5 000 zł przyznała Joannie Chojak, studentce biotechnologii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Poster i wszystkie badania z nim związane, wykonano w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w Radzikowie, pod opieką dr Sylwii Oleszczuk.

Patronat honorowy nad konferencją BIOCONNECT 2011 objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W przygotowanie poznańskiej konferencji znacząco zaangażowały się także władze samorządowe Miasta Poznania, Powiatu Poznańskiego oraz Województwa Wielkopolskiego. Patronami imprezy były dwie poznańskie uczelnie: Uniwersytet Przyrodniczy i Uniwersytet Medyczny, a także Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CEPT, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Leczniczych oraz Klaster BioTechMed Mazowsze.

Patronami medialnymi konferencji byli: tygodnik „Polityka”, magazyn „Forbes”, Serwis PAP Nauka w Polsce, Radio Merkury, TV Biznes, Bankier.pl, Biotechnologia.pl.

Prezentacje poszczególnych prelegentów oraz postery będą dostępne na stronie internetowej konferencji: www.nickelbioconnect.pl


Pozycjonowanie i budowa wizerunku w sieci