Oferta klastra / Usługi / AdvaChemLab

Usługi:

  • synteza asymetryczna
  • kataliza asymetryczna
  • chemia chiralnych związków fosforu
  • synteza nienaturalnych aminokwasów
  • chemia click
  • chemia metaloorganiczna
  • projektowanie i optymalizacja szlaków syntetycznych
  • analiza fizykochemiczna zanieczyszczeń substancji farmaceutycznych
  • synteza standardów analitycznych


Pozycjonowanie i budowa wizerunku w sieci