Bioregion / Rada Bioregionu

Janusz Bujnicki - kierownik Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz Laboratorium Bioinformatyki Strukturalnej w Pracowni Bioinformatyki Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii Wydziału Biologii UAM w Poznaniu

Ewa Florek – Profesor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu; Kierownik Laboratorium Badań Środowiskowych Katedry i Zakładu Toksykologii

Tadeusz Pietrucha – Profesor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik Zakładu Biotechnologii Medycznej; współzałożyciel i wiceprezes firmy biotechnologicznej Mabion SA (2007 r.) oraz współzałożyciel firm: Bio-Tech Invest Sp. z o.o. (2010 r.) i Bio-Tech Media S.A.

Zofia Szweykowska–Kulińska – Profesor Nauk Biologicznych, Dyrektor Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii

Grzegorz Spychalski – Profesor Nauk Ekonomicznych, Dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin ZielarskichPozycjonowanie i budowa wizerunku w sieci