Bioregion / Misja

Misją Stowarzyszenia BIOREGION jest tworzenie zasobów wiedzy i kompetencji służących efektywnemu łączeniu biznesu z nauką dla dobra obu sfer i gospodarki Wielkopolski, a także generowanie przychodów z projektów badawczo-rozwojowych w szeroko rozumianej biotechnologii. Jako Lider Opinii służymy szeroką ekspertyzą w sferze Life Science, pomagamy kształtować i wdrażać prorozwojowe polityki, a szczególnie tworzyć korzystny klimat dla biznesu w tym sektorze. Przyczyniamy się do powstawania miejsc stażu i pracy dla młodych naukowców oraz do pełnego wykorzystania potencjału intelektualnego regionu.

 

Wizja Stowarzyszenia BIOREGION

Jesteśmy ikoną (bio)technologiczną Wielkopolski, rozpoznawalną w Polsce i w Europie jako powiązanie silnie zorientowane na biobiznes i wspierające rozwój firm członkowskich dzięki:

  • partnerskiemu działaniu i synergii usług świadczonych sobie nawzajem oraz otoczeniu biznesowemu i naukowemu,
  • ciągłemu rozszerzaniu zakresu kompetencji wewnątrz Stowarzyszenia oraz poprzez korzystanie z sieci ekspertów zwiększających nasz potencjał tworzenia "gospodarki opartej na wiedzy",
  • sprawnemu pozyskiwaniu funduszy i klientów zarówno na usługi, jak i powstające technologie w dziedzinie farmacji, kosmetologii, medycyny, weterynarii, rolnictwa, chemii, nanotechnologii i przemysłu spożywczego.
Komercjalizujemy własne - indywidualne i grupowe porjekty badawczo-rozwojowe i jesteśmy partnerami w projektach dla zewnętrznych ośrodków naukowych. Naszym zapleczem jest Nickel Technology Park Poznań, który pozwala na optymalizację wielu aspektów operacyjnych działalności, a także wspomaga dopływ wiedzy, ochronę własności intelektualnej, komercjalizację opracowywanych innowacji oraz promocję naszych sukcesów. Tworzymy filie również w innnych ośrodkach efektywnie wykorzystując rosnący potencjał i know-how.


Pozycjonowanie i budowa wizerunku w sieci