Bioregion / O nas

BIOREGION Wielkopolska to stowarzyszenie, którego celem jest integracja i promocja wielkopolskiej branży biotechnologicznej, medycznej i Life Science.

Członkowie Stowarzyszenia specjalizują się w zakresie:

 • analityki farmaceutycznej i chemicznej,
 • technologii farmaceutycznej (rozwój i optymalizacja wytwarzania),
 • syntezy kwasów nukleinowych i biocząsteczek,
 • testów diagnostycznych, testów DNA,
 • opracowywania dokumentacji rejestracyjnej,
 • analizy mikrobiologicznej leków, żywności, wody, kosmetyków,
 • zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi, własnością intelektualną oraz komercjalizacją innowacji.
  Klienci Stowarzyszenia:
  • przedsiębiorstwa - polskie i zagraniczne firmy outsoursujące procesy badawcze lub badania na potrzeby systemu regulacyjnego oraz poszukujące gotowych do wdrożenia innowacji produktowych lub procesowych z sektorów: Life Science, ochrony zdrowia, przemysłu spożywczego, chemicznego, kosmetycznego i rolnictwa,
  • podmioty naukowe - instytucje naukowe i pojedynczy naukowcy poszukujący partnerów biznesowych do realizacji swoich aplikacyjnych projektów badawczych oraz wsparcia w ich wdrażaniu do praktyki,
  • inwestorzy - fundusze inwestycyjne i prywatni inwestorzy lokujący kapitał w innowacje i oczekujący wysokich stóp zwrotu.

   

   Pozycjonowanie i budowa wizerunku w sieci