Oferta klastra / Usługi / Centrum Edukacji Biomedycznej

Usługi:

  • świadczenie usług szkoleniowych z zakresu nowoczesnej metodyki badawczej dla branży bio/life sciences, marketingu i rozwoju produktów bio, komercjalizacji rozwiązań technologicznych w zakresie biomedycyny
  • usługi komercjalizacji, w tym ochrona własności przemysłowej oraz transfer technologii
  • ocena projektów badawczo-rozwojowych
  • dobór źródeł finansowania dla projektów badawczo-rozwojowych
  • przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektów badawczo-rozwojowych


Pozycjonowanie i budowa wizerunku w sieci