Aktualności » Aktualności


Logo Bioregion mae14
05/12/2011

Kolejna edycja szkoleń z modelowania struktury RNA za nami.

Dnia 30.11.2011 roku na terenie Nickel Technology Park Poznań odbyły się jednodniowe warsztaty pt.: „Wprowadzenie do modelowania struktury RNA”, organizowane przez Stowarzyszenie BIOREGION Wielkopolska w ramach projektu „Wielkopolskie Klastry na rzecz Innowacyjności”.

Celem szkolenia pt "Wprowadzenie do modelowania struktury RNA" było zapoznanie uczestników z metodami przewidywania struktury cząsteczek kwasu rybonukleinowego (RNA). W warsztatach uczestniczyło 10 osób, m.in. przedstawiciele Instytutu Chemii Bioorganicznej.

Za przygotowanie treści merytorycznych oraz przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialna była firma VitaInSilica, która oferuje jednostkom naukowym oraz komercyjnym szeroki zakres usług z zakresu bioinformatyki, m. in. tworzenie baz danych, analiza i interpretacja wyników z wykorzystaniem metod statystycznych, rozwój programów bioinformatycznych. Spotkanie poprowadzili mgr Tomasz Puton oraz mgr Joanna Kasprzak.

Szkolenie było podzielone na dwie części - w pierwszej trwającej 1 godzinę uczestnicy zostali zaznajomieni z:

1. Budową i funkcją kwasu rybonukleinowego:

2. Bazami danych struktur kwasów rybonukleinowych.

3. Sposobami przewidywania struktury RNA.

4. Narzędziami do wizualizacji struktury RNA.

 

Druga część, praktyczna, trwająca 3,5 godziny odbywała się przy komputerach. Poświęcona była metodom przewidywania struktury drugorzędowej oraz trzeciorzędowej (3D). W ramach struktury drugorzędowej, uczestnicy spotkania zapoznali się z przykładową sekwencją RNA oraz zostali wprowadzeni do narzędzi RNAmetaserver. Część spotkania dotycząca struktury trzeciorzędowej została poświęcona modelowaniu struktury tRNA.

W czasie części praktycznej uczestnicy szkolenia zbudowali model struktury drugo oraz trzeciorzędowej przykładowej sekwencji RNA metodą porównawczą. Mieli również okazję zapoznać się z narzędziami RNAmetaserwer.

 Pozycjonowanie i budowa wizerunku w sieci