Aktualności » Aktualności


02/01/2014

Nabór uczestników na misję gospodarczą do Turynu

Stowarzyszenie BIOREGION Wielkopolska jako Lider kooperacji BioTechMed ogłasza nabór uczestników spośród członków Powiązania na zagraniczną misję gospodarczą do Turynu gdzie w dniach 10 - 12 marca 2014 r. odbędzie się BIO-EUROPE SPRING 2014.

 

W tym roku uczestnicy spotkania mówić będą m.in. o terapii genowej i modyfikacji terapii genowej komórek oraz zaburzeniach ośrodkowego układu nerwowego.

 

Celem spotkań przedstawicieli wszystkich dziedzin przemysłu biotechnologicznego jest umożliwienie zainicjowania owocnych dyskusji, dzielenie się know-how, zdobytymi praktykami, tworzenie sieci biznesowych i nawiązania długoterminowych kontaktów biznesowych w kontekście współpracy.

 

Więcej informacji nt. BIO-EUROPE SPRING 2014: http://www.ebdgroup.com/bes/index.php

 

Pytania oraz wstępne zgłoszenia proszę kierować mailowo na adres urszula.mikiewicz@ntpp.pl  lub telefonicznie pod nr + 48 504 006 918 najpóźniej do dnia 19 stycznia 2014 r. do godz. 10.00.

Wyjazd organizowany jest w ramach projektu pt. „Rozwój platformy współpracy w ramach Stowarzyszenia BIOREGION Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.6 Rozwój sieci i kooperacjiPozycjonowanie i budowa wizerunku w sieci