Aktualności » Aktualności


16/04/2014

Zaproszenie do Lecce we Włoszech

Stowarzyszenie BIOREGION Wielkopolska jako Lider kooperacji BioTechMed ogłasza nabór uczestników spośród członków Powiązania na zagraniczną konferencję do Lecce, gdzie w dniach 15 - 18 maja 2014 r. odbędzie się European Biotechnology Coingress 2014.

Jej główne tematy to: Nowatorskie podejście technologiczne i ich zastosowanie w biotechnologii, Biotechnologia roślin, żywienia, farmaceutyczna, Markery biologiczne, Inżynieria białek i enzymów, Polimerazy RNA inżynierii genetycznej (RPGE), Nanobiotechnologia.

Celem spotkań przedstawicieli wszystkich dziedzin przemysłu biotechnologicznego jest umożliwienie zainicjowania owocnych dyskusji, dzielenie się know-how, zdobytymi praktykami, tworzenie sieci biznesowych i nawiązania długoterminowych kontaktów biznesowych w kontekście współpracy.

Więcej informacji nt. European Biotechnology Congress 2014:

http://eurobiotech2014.eu/php/   

Pytania oraz zgłoszenia proszę kierować mailowo na adres urszula.mikiewicz@ntpp.pl  lub telefonicznie na numer 504 006 918 najpóźniej do dnia 29 kwietnia 2014 r. do godz. 12.00.

Wyjazd organizowany jest w ramach projektu pt. „Rozwój platformy współpracy w ramach Stowarzyszenia BIOREGION Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.6 Rozwój sieci i kooperacji.Pozycjonowanie i budowa wizerunku w sieci