Aktualności » Aktualności


24/04/2014

Zaproszenie do Warszawy

Stowarzyszenie BIOREGION Wielkopolska jako Lider kooperacji BioTechMed ogłasza nabór uczestników spośród członków Powiązania na konferencję do Warszawy, gdzie w dniach 23 - 24 maja 2014 r. odbędzie się I Ogólnopolskie Forum Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych.

Spotkanie kierowników medycznych laboratoriów diagnostycznych będzie okazją do przekazania najnowszych informacji umożliwiających prawidłowe przygotowanie się diagnostów laboratoryjnych do wprowadzania centralnej informatyzacji w ochronie zdrowia.

Podczas Forum uczestnicy będą mogli poznać aspekty prawne funkcjonowania diagnostyki laboratoryjnej w polskim systemie ochrony zdrowia, uzyskają informacje nt. kształcenia podyplomowego diagnostów oraz wymagań stawianym medycznym laboratorium diagnostycznym przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Forum będzie miejscem dyskusji i wymiany poglądów oraz dzielenia się doświadczeniem wśród uczestników w poruszanych tematach i przedstawienia opinii środowiska diagnostów zaproszonym gościom z Parlamentu, Ministerstw, Narodowego Funduszu Zdrowia, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego czy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Więcej informacji nt. I Ogólnopolskiego Forum Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych:

http://laborant.pl/informacje/I-ogolnopolskie-forum-kierownikow-medycznych-laboratoriow-diagnostycznych,280  

Pytania oraz zgłoszenia proszę kierować mailowo na adres urszula.mikiewicz@ntpp.pl  lub telefonicznie pod nr 504 006 918 najpóźniej do dnia 6 maja 2014 r. do godz. 12.00.

Wyjazd organizowany jest w ramach projektu pt. „Rozwój platformy współpracy w ramach Stowarzyszenia BIOREGION Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.6 Rozwój sieci i kooperacji.Pozycjonowanie i budowa wizerunku w sieci